فرم اطلاعات و مشخصات تامین کنندگان

تامین کننده محترم
لطفا فرم “اطلاعات و مشخصات تامین کنندگان” را از لینک زیر دانلود نموده و با توجه به نوع فعالیت خود، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط اقدام نمایید. سپس اطلاعات را به ایمیل Info@ksrc.ir ارسال فرمایید.
با تشکر