كسب مقام قهرمانی تيم فوتسال مجتمع ذوب آهن و نورد كرمان در مسابقات ليگ ادارات و كارخانجات استان كرمان

كسب مقام قهرماني تيم فوتسال مجتمع ذوب آهن و نورد كرمان در مسابقات ليگ ادارات و كارخانجات استان كرمان ، نشانگر هدف گذاري درست در حوزه ورزش در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي اين مجتمع بوده و آن را شروعي براي فتح قله‌‌هاي موفقيت در عرصه‌ي بين‌المللي با پرچم سه رنگ جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آوريم. بدين وسيله قهرماني اين تيم را صميمانه تبريك عرض نموده و از سرمربي، بازيكنان، كادر فني و هواداران خونگرم و تمامي اعضاي تيم براي رقم زدن اين موفقيت بزرگ كمال تشكر را داريم .