محصولات مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

قیمت محصولات مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

اطلاعات تماس با واحد فروش مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان

شماره های تماس واحد فروش:

02188581863-4☎             0۹12054۹0۹6📱                  0۹12054۹0۹8📱               0۹12054۹0۹7 📱

آدرس ایمیل:

                          💻Sales@ksrc.ir 

کانال تلگرام:

                         https://t.me/ksrc_sales

آدرس اینستاگرام:

                          INSTAGRAM.COM/_U/KERMANSTEEL

طراحی شده توسط واحد فن آوری اطلاعات مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان​